Telecom / Mastbyggnation

Sedan byggandet av infrastrukturen inför den tredje generationens mobiltelefonnät inleddes har Stockholms Helikoptertjänst varit ett av de mest anlitade helikopterföretagen för lyftuppdrag inom telecomsektorn. Dockning av mastsektioner och torn är en av våra spetskompetenser och vi jobbar idag regelbundet med master av alla storlekar - från vindmätarmaster och telecommaster till de stora TV-masterna.

Vi är ett av ytterst få helikopterföretag i landet som har en så pass gedigen erfarenhet av mastdockning. Genom åren har vi monterat hundratals master, torn och monopoler runt om i landet. Vi anlitas även frekvent för mer traditionella lyftuppdrag, som montering av toppspiror eller större antenner/länkar, samt vid lyft av radiobasstationer och bodar, etc. Givetvis hjälper vi även till vid rivning av master och torn, samt vid gjutning av nya fundament.

Byte av radiobasstation med 70 meter lina

Säkerheten i fokus

För oss betyder säkerheten vid mastdockningar allt. Varje uppdrag utförs med ett noggrant upplägg som grundar sig på en gedigen riskanalys. Pilot och mastpersonal blir ett team som måste lita på varandra. Här är det extra viktigt att alla inblandade är rutinerade, annars kan små misstag få allvarliga konsekvenser. Vår erfarenhet, rutin och riskmedvetenhet gör att ni som kund alltid kan känna er trygga (och säkra) med att anlita oss.


Vertikalreferens

Vi är en av få helikopteroperatörer i Sverige som flyger hängande last med "long line"-teknik. Detta är en förutsättning för att kunna utföra precisionsmonteringar och det gör även så att lyften går snabbare.