Baseringar

Från våra baser i Stockholm och Orsa opererar vi frekvent runt om i hela landet.


Stockholmsbasen

Härifrån bedrivs merparten av vår flygverksamhet, och här finns även företagets huvudkontor lokaliserat tillsammans med vår servicehangar. En stor del av vår flotta är baserad i Länna, och så gott som alla verksamhetsformer i företaget bedrivs här.

 
Telefon:  08-93 77 90
E-post:info [at] helikoptertjanst.se
Adress:Lyftkransvägen 9, Skogås
 

Orsabasen

Från vår bas i Orsa bedriver vi en mängd olika verksamhetsformer, bland annat rendrivning, plantflygning, felsökning/besiktning, lyft/byggnation, inventering och brandbekämpning. På Orsabasen finns oftast 1-2 helikoptrar baserade.

 
Telefon:  08-93 77 90
E-post:orsa [at] helikoptertjanst.se
Adress:Slättberg, Orsa