Inventering av skog och vilt med helikopter

Stockholms Helikoptertjänst har genomfört skogs- och viltinventeringuppdrag med olika helikoptertyper över hela landet sedan slutet av 90-talet. Detta har gjort att vår erfarenhet inom området minst sagt är omfattande. Idag utförs inventeringarna med EC120 / H120 som erbjuder mycket god arbetsmiljö och sikt för observatören.

Till uppdragen erbjuder vi alltid ett mycket kostnadseffektivt upplägg med rutinerade piloter och väl lämpade helikoptrar. Arbetet optimeras även med hjälp av sofistikerad mjukvara och mobila tankanläggningar.

Metoder

Genom åren har vi kommit att arbeta med alla de stora inventeringsmetoderna, t.ex. linjeinventering ("distance sampling"), provytesinventering och totalinventering.

Skogsindustrin

För skogsindustrin utför vi all typ av inventering, t.ex. röjningsinventering, skogstaxering, inventering av skador efter granbarkborre, stormskador, inmätning av skogsskiften och diken, m.m.

Tveka inte att höra av er till oss om ni behöver hjälp. Vår erfarenhet, breda flotta och kunniga personal gör att vi alltid kan erbjuda den mest prisvärda lösningen för ert uppdrag.

Geografiskt informationssystem

Vi har ett eget sofistikerat GIS-system som är speciellt framtaget för helikopterbruk. Programmet bygger på vektorteknologi och kan enkelt användas för olika inventeringsmetoder. Med pedagogiska knapptryckningar kan användaren snabbt lagra detaljerad information kopplad till den aktuella positionen, samtidigt som piloten får en preciserad navigationshjälp. 

I programmet kan vi lägga upp effektiva rutter baserade på kundens områden, helt oberoende av form och storlek. Linjeseparation, läng och rutt kan bestämmas i förväg tillsammans med kunden. Programmet föreslår även den kortaste och mest ekonomiska färdvägen för hela projektet. 

Efter landning får kunden exakta flygspår, koordinater på lagrade
positioner och detaljerad positionsinformation (t.ex. mängd djur,
könskvot, infekterade träd, osv) i digitalt format.

Exempelfilm: Flyginventering av älg

Här har vi satt ihop en kort film med några klipp från diverse tidigare projekt.