Toppsågning med helikopter

Med toppsågen kan trädtoppar kapas om de utgör hinder eller för att komma åt kottarna för trädplantering.
Toppsågen och dess utrustning består av två sågklingor som drivs av en bensinmotor. Utrustningen monteras på en lång stång under helikoptern. Sågen kan startas och stoppas från helikoptern. Toppsågning med helikopter är ett smidigt alternativ, tittar man på andra tillvägagångssätt, till exempel skördare, är kostnaden konkurrenskraftig sett till den höga produktionstakten helikopter och toppsåg levererar. 

Kvaliteten på jobbet blir ofta mycket bra och precis, det blir ingen spjälkning eller barkfläkning. Att toppa med helikopter och toppsåg och sedan plocka de friska kottarna är även ofta det smidigaste alternativet när man tittar på kostnad sett till tidsbesparingen.
På dessa typer av operationer tar vi även med vår lastbil som fungerar som en tankanläggning och mobil bas.