Röjning och sågning
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att röja och såga kring kraftledningar, både i förebyggande syfte och som felavhjälpning.

Inom företaget finns ett speciellt tillägnat sågteam som arbetar med våra sågar. Med kantsågen kan vi röja kanterna längs kraftledningar i ett mycket effektivt tempo. Vi kan även stormsärkra ledningsgator med vår speciella toppsåg.

Till varje uppdrag använder vi, utöver helikoptern, även en lastbil med såg, bränsle och sågtekniker. Detta gör att enheten blir helt självförsörjande, utan behov av närhet till flygpatser eller andra faciliteter för produktionen.

Utöver sågarna har vi en egenutvecklad gripklo som kan kapa och ta bort träd som har fallit på kraftledningar.