Helikoptertransport för privatpersoner

Vi anlitas frekvent av privatpersoner för helikoptertransport- och monteringsuppdrag av alla dess slag. Det rör sig ofta om fastigheter ute i skärgården eller på svårtillgängliga platser, men även på ställen där kunden inte vill lämna avtryck i kringliggande terräng, eller där man helt enkelt ser helikoptern som det mest smidiga alternativet.
Några av de vanligaste uppdragen är bl.a.:

  • Gjutarbeten (där vi även kan transportera betong i basker med lossning direkt i form)
  • Transport av jord och krossprodukter
  • Lyft/transport/montering av byggmaterial
  • Fullständiga monteringar av prefab- och modulhus, hela vägen från grund till nock.
  • Transport av skrymmande gods, t.ex. bubbelbad, fönster, balkar och avloppsbrunnar.