Helikopter med grip


Felavhjälpning med helikopter och grip

Vi har utvecklat en helikopterburen gripklo som kan klippa och lyfta bort träd som har fallit på kraftledningar i samband med oväder.
Med kort varsel kan vi sätta in två griputrustade helikoptrar för parallell flygning, vilket ger en kapacitet på upp till 300 träd / dag!
Det unika med våra gripar är att de klipper betydligt kraftigare träd än de flesta gripar gör.
För gripsystemet använder vi vår helikopter AS350 / H125 vilket gör att vi får en aktionstid på nästan 3 timmar mellan tankningarna.


Under stormen Alfrida 2019 visade sig gripen tillsammans med vår helikopter vara ovärdelig.

HydroCut grip avlastar markpersonal

 
Med hjälp av systemet slipper montörerna det farliga jobbet med att såga fallna träd och de kan fokusera på att laga fel vilket gör att kunderna får tillbaka strömmen snabbare.
Metoden är mycket effektiv när träd skall avlägsnas från i övrigt oskadade kraftlinjer, dels för att helikoptern är oberoende av underliggande terräng och kan ta sig fram snabbt och dels för att träden i sig tas bort mycket snabbt. Ett träd tar ungefär 1 minut att klippa bort.
Systemets effektivitet är omfattande, ca 99% av de träd som har fallit på ledningar kan avlägsnas.

Helikoptertjänst har även egen markpersonal och annan utrustning som avlastar och effektiviserar arbetet under tankningar och övrig tid på marken. Det innebär att helikoptern kan flyga fler och längre pass under en dag.