Säkerhet

Säkerhet och riskmedvetenhet ligger som grund för hela vår verksamhet. Här har vi samlat lite information om hur vi jobbar och vad som är viktigt att tänka på vid uppdrag med helikopter.

Att arbeta säkert runt helikoptern

 • Håll dig på behörigt avstånd från helikoptern, minst 20 meter, och uppehåll dig på en plats snett framför helikoptern.
 • Rör dig aldrig, under några omständigheter, bakom helikoptern. Stjärtrotorn är livsfarlig och den kan vara väldigt svår att se.
 • Närma dig aldrig helikoptern utan att ha fått klartecken från pilot eller besättningsman.
 • Närma dig endast helikoptern snett framifrån och huka dig alltid när du närmar dig. Håll uppsikt så att terrängen inte är upphöjd så att du riskerar att gå in i huvudrotorn.
 • Kör inte fram något fordon mot helikoptern förrän helikopterns rotor helt har stannat, och se till att du har fått ett godkännande av besättningen innan du gör så.

 • Helikoptrar och utrustning

  Våra helikoptrar är utrustade till max för att hålla en hög säkerhet vid de uppdrag som de nyttjas för. Utöver självklara saker som nödsändare, brandsläckare och nödmaterial för första hjälpen, samt att alla piloter har tillgång till hjälm, flytväst, flamsäker flygoverall och överlevnadsdräkt, så har vi även valt att förse våra helikoptrar med följande:

  • Fyrpunktsbälten för uppdrag på låg flyghöjd
   (samtliga helikoptrar)
  • Nödflottörer för flygning över vatten/hav
   (samtliga helikoptrar)
  • Elektronisk övervakning av motortemperatur
   (AS350, EC120)
  • Säcktankar för att motverka brand
   (samtliga helikoptrar)

  Samtliga helikoptrar överses av en EASA-godkänd flygverkstad som arbetar efter den högsta internationella kvalitetsstandarden i flygbranschen, Part-145. En stor del av underhållet sker i toppmoderna lokaler vid huvudkontoret i Länna. Detta högfrekventa arbete genomförs efter en noga utarbetad underhållsplan där alla helikoptrar inspekteras och servas grundligt.

  Besiktad kringutrustning

  All kringutrustning, som t.ex. lyftkrokar, vajrar, sling och brandbyttor, överses regelbundet av egna tekniker, till en frekvens som överstiger tillverkarnas rekommendationer.

  Riskbedömningar och säkerhetsanalyser

  Inför varje specialuppdrag, t.ex. vid lyft och monteringar, utförs noggranna riskanalyser. Vi håller dessutom en tät kontakt med polisen när det gäller avspärrning och riskminimering kring folkmassor. Inför flygning på låg höjd har vi även en tät kontakt med trafikredaktionerna på Sveriges Radio, samt i vissa fall även dagspressen.

  Besättningsmän och utbildningar

  För att garantera högsta möjliga säkerhet och kvalitet på våra uppdrag är alla våra piloter specialutbildade för de uppdragskategorier de ska utföra, och endast ett fåtal personer används för krävande precisionsjobb som t.ex. lyft- och monteringsuppdrag. På så sätt kan vi se till så att alla våra specialpiloter hålls i trim på de uppdragskategorier som de verkar inom.

  Utöver att säkerställa så att alla piloter uppfyller de höga krav som ställs av myndigheten så håller vi även egna vidareutbildningar och repetitionsträningar med vår personal.
  Alla besättningsmän som arbetar ombord på våra helikoptrar genomgår en återkommande uppdragsspecialistutbildning, och vår markpersonal ges speciell utbildning inom riskanalysering och preventivt säkerhetsarbete. Precis som för våra piloter har vi även full spårbarhet och uppföljning på all utbildning av övrig personal.
  Inom Stockholms Helikoptertjänst arbetar vi med ett transparent system för rapportering av eventuella avvikelser. Vi tillämpar även mätbara kvalitets- och miljömål.

  Surrning och säkring av gods

  Vid lyftuppdrag är det extremt viktigt att allt gods som ska transporteras under helikoptern är surrat och säkrat på rätt sätt.
  Vi hjälper våra kunder med detta och ser till att alla inblandade får god information innan uppdragets genomförande.
  Givetvis flyger vi aldrig över folk eller hus med last hängande
  under våra helikoptrar