Lediga tjänster

På grund av att alla uppdrag vi utför kräver stor skicklighet och precision ställer vi höga krav på våra piloter. Detta gör att vi sällan direktrekryterar nyutexaminerad personal. De flesta nya piloter som börjar hos oss har tidigare tjänstgjort som lastemän eller bränsleförare i företaget. I samband med rekrytering premieras dock följande kvalifikationer:

  • Minst 1000 flygtimmar på helikopter (fördelaktligen inom bruksflyg)
  • Turbinerfarenhet
  • Körkort med behörighet BE (gärna även C-behörighet och ADR-intyg)
  • Genomförd värnplikt (önskvärt, men inget krav)

Våra tjänster är könsneutrala, d.v.s. öppna för både kvinnor och män.

I dagsläget har vi inga lediga tjänster.